Tillbaka

KONSULTER, HUR FUNGERAR DET?


Jag får mängder av frågor via mail och telefon om hur detta med konsulter egentligen fungerar och jag har försökt att vid ett flertal tillfällen skriva om detta och jag skall försöka ge er alla en lite förkortad version om hur det egentligen fungerar en sista gång.

Mirror är ju ingen branschorganisation som finansieras genom medlemsavgifter och har därför inte de personella resurser som behövs för att kunna ge er alla svaren på era frågor. Om ni inte blir tillräckligt kloka av det vi skriver, då kan ni köpa in mig som konsult för att gå igenom ert företag och se vilka förändringar ni behöver göra och detta gäller allt från att direkt förbättra er och ert företags ekonomi, till att omvandla företaget till ex. konsulter.
Andra frågor ni har kan ni vända er till Frisörföretagarna med och är ni inte medlemmar så kostar det inte en förmögenhet att bli.

ATT HYRA IN KONSULTER.
Det finns idag tre olika alternativ. A) Anställda, B) Hyrstolar, C) Konsulter och A och B fungera bra så länge det finns kunder och en bra prisbild. B gör ingen skillnad då det aldrig kan bli mer än vad det är. A, innebär att man har ett arbetsgivaransvar och en massa skyldigheter, vilka inte är något problem när det finns en hög omsättning och inga större problem uppstår. B, detta ger en säker summa pengar varje månad men det ger för det mesta och för de flesta en alldeles för liten summa. Dessutom fungerar det så att ju bättre hyresvärden driver salongen, desto mer tjänar hyresgästen, men det ger in- genting tillbaka till salongen. C, detta är ett smart och för båda parter rättvist förhållande. Företaget tar ingen större risk, utan det ger konsulten chansen att tjäna riktigt bra pengar och sam- tidigt lämnar det ett överskott till salongen. Här nedan kommer ett förslag på hur detta kan fungera och jag vill att ni läser noga och sedan räknar på om det kan passa just er verksamhet.

SÅ HÄR FUNGERAR DET MED EN KONSULT.
Ditt företag efterfrågar en viss kunskap och den kan du köpa in t.ex. en konsult Denne har då den kunskap du efterfrågar och det blir då en affärsuppgörelse er emellan.
Konsulten blir anlitad för att med sin kunskap utföra det arbete som företaget har behov av och ingår direkt i företaget och representerar också företaget i och utanför lokalerna.
Konsulten är en egenföretagare och är efter kontraktstiden helt fri att söka sig någon annan stans. Till skillnad mot en hyrstol så äger inte konsulten sina kunder. Det inhyrande företaget står för alla de kostnader som krävs för att konsulten fullt ut skall kunna utföra sitt uppdrag och eftersom de arbetar åt företaget gäller att detta har affärs och ansvarsförsäkringar. Alltså inkluderar det allt det material och alla de verktyg som konsulten måste ha för att klara uppdraget.
Konsulten å sin sida fakturerar varje månad det som överenskommit. Det kan vara en mindre summa som fast ersättning plus en procentsats på intaget belopp, eller så kan det vara enbart en högre procentsats. Konsulten registrerar allt inarbetat och allt denne sålt, vilket innebär att alla pengar finns i företagets kassa. På överenskommen datum varje månad fakturerar således konsulten företaget och kan förvänta sig att få sina pengar inom t.ex. fem dagar. Konsulten står för sin lön, sociala kostnader, sjukansvar, samt sin semester och ev. pensionsförsäkringar.

EKONOMI.
Vad är då rimliga summor för att bägge parter skall tjäna på detta?
Den frågan är en av de vanligaste jag får och jag skall åter- komma till den. En annan är varför det inte blir några pengar över och det enkla svaret på den sista är att det tas in för lite pengar. Antingen är priset då för lågt i förhållande till tidsåtgången eller så är kunderna alldeles för få. Det handlar alltså inte om driftsformen utan om att kunna räkna. Om priset är 500:- för en klippning och man använder 1 timma, ja då går det helt enkelt inte ihop. Om priset är 550:- och man använder 45 minuter så ser det genast lite bättre ut. Riktmärket att sträva efter är 13 kronor i minuten plus material och kan man ta ut detta och samtidigt fylla sina tider, ja då mår också ekonomin nt.

UPPLÄGGET.
En konsults ersättning kan vara allt från 63-67% beroende på de delar jag nämnt ovan. Man kan även ha en stege där konsulten fakturerar t.ex. 70% på ett belopp som överstiger 90.000:- exkl.moms. Likadant gäller för försålda varar, en procentsats som stegras. Tänk på att det en anställd kostar med alla kostnader ligger på 11% för försäljningen och en konsult bör ligga en bit däröver.
Om alla är försiktiga med förbrukningen skall denna inte behöva ligga på mer än 10% av det man omsätter. Sedan skall företaget stå för alla andra kostnader vilket gör att ett brutto om 35% till företaget behövs då det skall täcka precis allt annat som hyra, el försäkringar, telefon, data o.s.v.
Själva tanken är att företaget skall ha ett bra överskott varje år för att bl.a. kunna nyinvestera. Salongen står för all in house utbildning och konsulten för de utbildningar som sker externt.
Konsulten har en massa fördelar och en kan vara chansen att få arbeta på sådana tider en salong inte kan erbjuda en an- ställd, då det skulle kosta alldeles för mycket. Så är företaget och konsulten flexibla finns alla möjligheter att få till något riktigt bra för bägge parter.

FÖRDELARNA.
För företaget:
– Minskat risktagande
– Alla arbetar åt samma håll i företaget
– Ju bättre verksamheten drivs, ju mer inkomster till företaget – Full kontroll att allt hamnar i kassan
– Aldrig mer kostnader för konsulten än vad som kommer in

För konsulten:
– Möjligheten att påverka sin inkomst på ett annat sätt
– Inga fasta kostnader
– Minimal risk
– Möjlighet att styra sina arbetstider i samarbete med företaget – Att vara egen, men ändå ingå i ett sammanhang

PENGAR.
Jag skall ge två exempel på vad utfallet kan bli för konsulten med en utgångspunkt om 65% på arbete och 14% på försäljning:

Arbete 90.000:- brutto = 72.000 x 65% blir att fakturera 46.800
Försälj.12.000:- brutto = 9.600 x 14% blir att fakturera 1.344
Att fakturera totalt 48.144 exkl.moms

När man avsatt till semester, ev sjukfrånvaro och en summa till pesionsförs. Blir det över nästan exakt 40.000:- och därifrån dras sociala kostnader.
Då blir bruttolönen 27.000:-

Arbete 115.000:- brutto = 92.000 x 65% blir att fakturera 59.800
Försälj. 15.000:- brutto = 12.000 x 14% blir att fakturera 1.680
Att fakturera totalt 61.480: exkl. moms

När man gjort avsättningar till allt men nu med högre summor blir det över
Nästan exakt 51.500:- och tar man bort sociala kostnader blir bruttolönen
Nästan exakt 35.000:- och detta gör en årslön på ca 420.000:- om året.
Så konsulten kan verkligen tjäna pengar och ändå lämnas det ett överskott till företaget.

Hoppas detta har gjort er lite klokare och som sagt vill ni ha hjälp kan ni köpa in det från mig. jorgen@mirroronline.se