Tillbaka

Hållbar utveckling

Som många andra större företag idag arbetar L’Oréal väldigt mycket med just hållbar utveckling. Detta är inom alla områden, men trots ett stort miljötänkande och stora investeringar inom just detta, tar det tid innan frisörer och konsumenter får någon vetskap om detta. Därför är det kul att få berätta lite om vad som många gånger pågår i det tysta hos företagen.

Jag frågar Francis vad detta med hållbar utveckling egentligen handlar om. Alla företag måste idag ta ett ansvar för framtiden och det gäller då inte minst L’Oréal, som ju är världens största inom skönhetsindustrin. Vi försöker förändra och förbättra de produkter, tillverkningar och byggnader som redan är befintliga. Men framförallt så är allt vi startar upp sedan några år väldigt genomtänkt för att fylla alla våra miljökrav. I varje detalj ser vi över hur vi bäst skall kunna bidra till miljön och hållbar utveckling.

Jag har kollat upp, och ni sätter hela tiden upp mål för att klara kraven. Hur ser dessa ut? Vi gjorde om och upp- graderade våra tre stora mål som vi har en plan för under tiden 2005–2015. Vi skall halvera utsläppen av allt som påverkar växthuseffekten, vattenanvändningen och överskottsprodukter som normalt slängs. Genom att målen sträcker sig över långa perioder försäkrar vi oss om att dessa tre nyckelsaker genomsyrar allt vi gör.

Varför väljer ni då dessa tre områden? Experterna håller med om att dessa tre är de viktigaste sakerna vi kan påverka om vi vill bidra till att minska en negativ påverkan på miljön och minska klimatförändringarna. Vatten är en sådan viktig sak där vi verkligen försöker halvera användningen i våra processer. Det har en stor påverkan för framtiden och ett exempel på det vi gör är att när vi idag rengör våra tankar använder vi ånga istället för vatten. Vi har också reningsverk så vi hela tiden kan återanvända spillvatten.

Francis berättar också att de hela tiden gör små saker som sammantaget och på sikt blir enorma. Han nämner att de till exempel i Mexico installerat 1000 kvadratmeter med solceller som gjort att de minskat koldioxidutsläppen med 54 ton.

Vissa produkter görs idag av 100 procent naturliga ingredienser. Likaså görs de nya flaskorna och förpackningarna lättare och miljövänligare för att bland annat minska utsläppen vid transporter. Vidare försöker man återanvända allt man tidigare slängde och på vissa ställen kan man återvinna så mycket som 98 procent.

I Belgien har vi idag en anläggning där vi använder 120 ton organiskt avfall och är helt självförsörjande och kan dessutom värma 4 000 hem genom den energi man får över. I Burgos i Spanien klarar vi vår försörjning av energi genom solceller och likadant är det i Indien. Alla nya anläggningar vi bygger måste vara helt självförsörjande.

Men är inte hela processen, från tillverkningen till att kunden använder produkten, omöjlig att kontrollera? Vi kan bidra med det vi på något sätt kan kontrollera. Vi kan minimera skadlig påverkan till följd av tillverkningen. Vi kan göra materialet lättare och vi kan göra produkterna säkrare ur miljösynpunkt. Vi kan sedan också utbilda frisörerna så de får ett seriöst miljötänk. Frisörerna har sedan makten att påverka sina kunder och om vi kan få hela kedjan att fungera tillsammans, då kan vi tala om att det blir en stor och bra miljöpåverkan.

Tror du då att detta är genomförbart, ni finns ju i 130 länder och alla är ju olika? Där har vi en av de stora utmaningarna, att kunna kommunicera budskapet till alla olika länder med så olika kulturer och syn på detta med miljö. Vi har gjort ett sjupunktsprogram med en typ av ”roadmap” att använda runt om i världen. Nyckeln är att det skall anpassas till rådande kultur i de aktuella länderna.
Hur mycket styr idag till exempel EU det ni måste göra? För oss är det inga problem att följa deras direktiv, vi ligger långt före dem hela tiden.

Var i kedjan finns den svagaste punkten, var sker den största negativa påverkan? Absolut hos frisörens kunder. Om alla människor förstod vad det till exempel innebär för miljön att duscha i varmt vatten 10–15 minuter, jämfört med att duscha i ljummet vatten i tre minuter, skulle de välja det sista alternativet istället. Just vad var och en gör har alltid den största påverkan på miljön.

Vad jag förstår så investerar ni massor i detta med miljön, hur tänker ni räkna hem det? Naturligtvis kostar det en massa pengar, men vad är alternativet? Vi sparar ju också in en massa och sättet vi arbetar på idag ger oss en kommersiell fördel. Det är jag övertygad om.

Trots att Francis kunde hålla på i timmar och att det är riktigt intressant att lyssna på honom, tackar jag för all information och känner mig helt övertygad om att eldsjälar som han finns i alla stora företag och de kommer att se till att framtiden blir mer och mer miljövänlig.

En oerhört entusiastisk person med en stor framtidstro.

Det är naturligtvis så att alla större företag har en liknande miljöplan. De är tvungna att, liksom L’Oréal, tänka framåt och ta krafttag för att minska den skadliga effekt på miljön som deras verksamhet kan åsamka.

Det är viktigt att vi alla drar vårt stå till stacken, då det inte bara handlar om idag utan också om den värld vi vill lämna över till nästa generation.

Text: Jörgen Edström