Tillbaka

EKONOMIFRÅGOR!


Vi skall ge svar på tre olika frågor som vi ofta får.
1. En ständig fråga vi får från frisörer är detta med priset. Hur mycket kan man ta betalt av kunderna och hur mycket måste man ta betalt för att allt skall gå runt och som gör att man har en vettig inkomst?
Svaret på dessa frågor kräver egentligen en kännedom om respektive frågeställare. Alla har olika kostnader och alla har olika förutsättningar vad kunder anbelangar och detsamma gäller läget på salongen. Därför får svaret bli med utgångspunkt i en mellanstor svensk stad med runt 50 000 invånare. Löner, el, telefon och liknande kostnader är ungefär detsamma i hela vårt land och den egentliga skillnaden ligger i hyreskostnaderna. Därför kan man inte per automatik säga att det motiverar en stor prisskillnad mellan till exempel Stockholm och Trollhättan. Det är nog snarare så att man i Stockholm är van med en högre prisbild rent generellt i jämförelse med Trollhättan. Frisörer tror inte att kunder är villiga att betala vad det egentligen behöver kosta och tar därför allt för ofta ett alldeles för lågt pris.
Det pris man måste ta ut skall baseras på några olika saker.
a) Lön, vad vill jag tjäna?
b) Salongens samlade kostnader?
c) Beläggningsgrad?

a) Detta är det primära. Man skall ha ambitionen att ha en inkomst som betydligt överstiger vad en anställning skulle ge. En anställning betalas med 23 000 kronor/månad garanterat och med provision inräknat blir de betydligt högre, så man skall aldrig räkna med mindre än 30 000 kronor/månad. Detta ger en bra inkomst idag och bäddar för att man kan ha en dräglig tillvaro när man skall gå i pension. Några tusen i månaden i pensionssparande bör läggas på toppen av detta. Kan man inte tjäna tillräckligt på sitt yrke så är det anledning att fundera på vad som är fel. Kanske man helt enkelt skall välja att göra någonting annat i stället. När det gäller just lönen upplever jag att många frisörer är väldigt naiva, då den egentligen är förutsättningen för hela livet.

b) Salongens samlade kostnader är något som man till en viss del kan påverka. Idag kan man förhandla ner mängder av kostnader såsom elavtal, teleavtal och så vidare. Samma sak gäller hur, och av vem, ni handlar de flesta produkterna till salongen. Man kan alltså påverka kostnadsmassan. En liten sak att påverka är att man inte ligger med ett för stort lager till exempel.

c) Beläggningsgraden. Detta är den effektiva tiden ni kan ta betalt för. Jag möter många som tycker sig ha i stort sett 100 procent beläggning och så kan det se ut när man tittar på tids- bokningen. Tyvärr är det ofta så att många bokningar tar upp alldeles för många kvartar, vilket inte ger några pengar.
Det räcker att en enda klipp och färg ringer återbud så sjunker beläggningsgraden. Ni får besök av säljare och där gick det tid. Ni är någon gång tvungen att korrigera en färg och då blir det samma sak. Tandläkarbesök och så vidare. Ni förstår vad jag menar och kan ni ha 70 procent debiterbar tid så är det ena- stående bra. 480 minuter motsvarar alltså 8 timmars arbetsdag. Om ni kommer upp i 70 procent så arbetar ni alltså 350 minuter effektiv tid och på 20 dagar i månaden blir det 7000 minuter.

‘Så salongens samlade kostnader, inklusive era löner och pensionkostnader, skall delas med 7000 minuter och då får ni fram det minutpris som ligger till grund för det priset ni är tvungna att ta ut av kunden. Här blir det skillnad på den tiden ni använder och ibland kan det vara så att man upplever att priset blir för högt när uträkningen är klar. Tipset är då att använda 5–10 minuter kortare tid till behandlingen.
Generellt bör man ha 13 kronor i minuten som riktmärke, plus materialkostnader vid till exempel färgning.

Då skulle 60 minuter kosta 780 kronor. 45 minuter 585 kronor och 30 minuter 390 kronor. Ni kan själva räkna ut vad det blir om ni hamnar där emellan. Med detta som grund får ni en ordentlig inkomst.
Kunden är ALLTID beredd att betala vad det är värt och här gäller att man hela tiden och alltid levererar. En nöjd kund genererar nya kunder. En missnöjd gör det motsatta, så kundens priskänslighet finns nog inte om de får behandlingar de alltid är nöjda med.

HYRSTOLAR
Detta är en ständigt återkommande fråga. Hur mycket skall det kosta att hyra en stol? Det är som det verkar ett känsligt område för många uthyrare och även för de som hyr.
Först skall vi fastslå att de två parterna är en hyresvärd och en hyrestagare, ingenting annat. Ibland verkar det som att inte alla förstår detta. Priset en hyresvärd kan ta ut beror naturligtvis på flera parametrar som vad som ingår, salongens image, prisbild och kundkrets. Är dessa höga kan man också ta ut en högre hyra och är situationen den motsatta blir det betydligt svårare.

Jag träffar många hyresvärdar som idag inte vågar höja hyran, med rädsla för att hyresgästen då flyttar till en annan salong med en lägre hyresnivå. Hyresgästen har många gånger svårt att förstå vad det egentligen kostar att driva ett företag. Om denna skulle driva en egen salong i en egen liten lokal och förutom att själv ta alla kostnader också hela tiden vara tvungen att vara där och hålla öppet, då kanske kunskapen om de faktiska kostnaderna skulle förändras. En hyresvärd har att förhålla sig till de faktiska och löpande kostnaderna som ligger till grund för hyresnivån. Dessutom måste hyresvärden räkna med att avskrivningar, nyinvesteringar och det faktum att någon försvinner och att hyresintäkten därigenom minskar. Dessutom skall hyresvärden i rimlighetens namn också göra en vinst.
Det är naturligtvis skillnad mellan hyra på fina gatan i Stockholm jämfört med den i till exempel Osby.

Det behövs därför alltid en budget men generellt vill jag påstå att även en mindre salong på en mindre ort måste ta ut absolut minst 9000 kronor i månaden exklusive moms, för att ens fun- dera på det. Mindre än detta är egentligen att betrakta som ren välgörenhet. Jag blir rädd när jag hör att det på många salonger tas ut så låg hyra som 4500–6000 kronor per månad. Det är en extremt dålig affär för hyresvärden. Men som jag skrivit här ovan måste alla göra en budget och se var hyresnivån måste ligga. Och man skall inte glömma att all verksamhet skall gå med vinst!

FÖRSÄLJNING
Detta är också en evig fråga från frisörer och jag skall upprepa det jag så många gånger tidigare påpekat. Försäljning på salongen handlar egentligen om två saker. Den första är att man vill kunna erbjuda kunderna rätt produkter för deras hår och för att de skall kunna sköta sitt hår och sin färg mellan besöken. Att vi sedan vill tjäna pengar på försäljningen är helt naturligt. Det många frisörer idag är upprörda över och vad de fokuserar på är att de produkter som de anser vara ”sina”, alltså produkter som endast skall finnas hos frisörer idag även finns på nätet och andra platser där de inte borde finnas. Återigen vill jag ge er det rådet att fokusera på de produkter ni erbjuder era kunder och att ni lär er allt om dem. Om dessa produkter alltid finns till betydligt bättre priser i andra forum kanske ni skall överväga att byta och därigenom börja arbeta med andra märken i stället.

Ett annat råd till er är att inte alltid köpa på er olika kampanjer där ni alltför ofta får en betydligt lägre marginal och framförallt, sälj inte literförpackningar när ni samtidigt har en lägre förtjänst. När jag som kund köper en bal toalettpapper har jag ju inget behov av att handla just detta på många månader. Exakt samma är det med era kunder som ni säljer literförpackningar till. De behöver inga nya produkter under en väldigt lång tid framöver.

Jag hör frisörer som pratar om att det inte är någon idé att sälja längre. Skitsnack säger jag då. Försäljningen av produkter är viktig av flera anledningar och jag har nämnt ett par av dem.

Ja, detta var några av de vanligaste frågor jag får och det enda jag kan göra är att ge er en idé om hur man kan se på dem. Vill ni ha mer hjälp så kan ni köpa tid med mig där jag tittar mer specifikt på er situation. Maila till: jorgen@mirroronline.se

text: Jörgen Edström foto: Anna Lu Lundholm