Tillbaka

Att vara förberedd

Jag tänker ofta vad som påverkar oss människor, vad det är som avgör hur vi agerar i olika situationer. Ibland blir vi nog lite till mans förvånade över att vi gjorde eller sa just det. Vad är det som styr oss och hur skall vi påverka det som styr oss? Vi hamnar ibland i lägen då vi måste agera snabbt och då kan det antingen gå bra eller så går det mindre bra, eller dåligt. Allt vi inte känner oss säkra på tvingar oss till att agera och då blir det ofta på ett sätt vi inte planerat, vilket vi ofta känner oss riktigt obekväma med, då vi inte vet om det var rätt eller fel.

Det är som slalomåkare som inte läst in banan tillräckligt bra, de blir överraskade av att portarna står där de står, medan den som besiktigat banan ordentligt inte alls blir överraskade. Samma sak med ens egen ekonomi. Har man inte koll på när utgifterna kommer blir man överraskad, medan om man har koll och är förberedd så får man inget problem alls. Samma sak gäller det med en frisör och dennes kunder. Är man förberedd på vilken kund man har i stolen blir det så mycket enklare, man är helt enkelt förberedd och slipper att agera utan att ha planerat och tänkt igenom. Det är ju då det ofta kan bli fel. Livet är att improvisera uttryckte en gång en stor tänkare och så kan man nog göra, men det blir lättare att just improvisera om man är lite förberedd på de situationer som kan uppstå.

Att planera kan tyckas tråkigt för många men det innebär ju bara att man oftast är förberedd på det oförberedda och slipper göra för stora misstag.

Som frisör hjälper det om man har förberett sig genom att kunna färgläran utan och innan, då slipper man obehagliga överraskningar. Likaså är det bra om man kan klippteknik riktigt bra, då kan man inte råka ut för önskemål man inte klarar av att uppfylla. Kan vi de produkter vi ha till försäljning utan och innan kan vi alltid rekommendera kunden rätt produkter, utan att ens behöva tänka efter. Att vara förberedd är nyckeln till allt. När jag ställer mig för att prata inför publik under två timmar, kan jag lova er att det inte skulle fungera utan att jag var riktigt förberedd. Är jag bara det så kan jag därifrån improvisera rätt friskt, enbart för att jag är förberedd. En duktig idrottsman eller kvinna, ställer sig aldrig på startlinjen utan att först ha förberett sig på bästa möjliga sätt. Detsamma skall vi göra i det dagliga livet, liksom i arbetslivet. Det kan låta tråkigt för många, men jag lovar att det är ännu tråkigare när man hamnar i en situation och man inte har en aning om hur man skall hantera den.

Så kontentan av denna spåning är helt enkelt att det som gör att man går helskinnad genom både sitt privata liv, likväl som arbetslivet är att man är förberedd.

Text: Jörgen Edström